Vänsterpartiet Blekinge

Vänsterpartiet Blekinge vill ha Sveriges modernaste sjukvård

Vänsterpartiet Blekinge har enhälligt fattat ett beslut om att föreslå Landstingsfullmäktige att utreda ett nytt sjukhus med en geografiskt central placering i Blekinge, med närhet till E22:an och järnvägen. Vi har med detta beslut också tagit ställning för att den nuvarande strukturen med två sjukhus inte är ändamålsenlig.

Vi har dragit slutsatsen att mer resurser behöver läggas på vården som direkt kommer till nytta för patienterna och mindre resurser skall läggas på att upprätthålla en idag ålderdomlig sjukhusstruktur. Den nuvarande sjukhusstrukturen innebär att alltför mycket resurser läggs på vårdlokaler som, i många stycken, är dåligt passande för en modern sjukvård än mindre en framtida sjukvård. Miljöavtrycket skulle även minska betydligt med bättre lokaler där ytorna skulle kunna minskas med gott och väl 60 000 kvm och där våra kostnader för uppvärmning och kyla årligen skulle kunna minskas drastiskt.

Koncentration av verksamheter ger även att läkare inte behöver resa mellan två enheter på arbetstid och behovet av dubbla uppsättningar av MT-utrustning är även det kostnadsbesparingar som frigör medel för att användas till vård.

I frågan om våra vårdavdelningar så är Vänsterpartiet av den åsikten att en-patientrum är ett måste för att möta moderna vårdhygieniska och arbetsmiljömässiga krav. I dagsläget finns det renoverings- och anpassningsbehov på samtliga våra vårdavdelningar för att kunna leva upp till detta.

Våra gemensamma skattemedel bör gå till sjukvården och inte till renoveringar och ombyggnader av lokaler som inte kommer att kunna möta upp våra framtida behov.

 

Vänsterpartiet Blekinge,

Ovanstående inlägg publicerades på Vänsterpartiet Blekinges Facebooksida i måndags. Den har fram tills idag setts av 2711 personer.

Kongressombuden

Valberedningen presenterade sitt förslag till valsedel angående kongressombud för Distriktsstyrelsen onsdagen den 20 januari då ordinarie DS-möte hölls i  Sölvesborg. Listan var en bra blandning av kvinnor och män från respektive lokalorganisation. Det är totalt tolv personer nominerade och samtliga finns med på denna valsedel.

Tanken är att listan skall presenteras för medlemmarna första veckan i februari då även medlemmarna skall rösta. På mötet och vid valet så kommer alla nominerade att presenteras med namn och vilken lokalorganisation de tillhör samt en bild på en  särskild nomineringsförteckning som är framtagen tillsamman med valberedningen.

Den 10:e februari kommer sedan valberedningen att räkna ihop rösterna från respektive lokalorganisation och presentera valresultatet för DS den 17/2.

Valresultatet kommer givetvis att presenteras här på hemsidan så fort det är officiellt.

Sommarfesten i Ronneby 2015

 

karta brunnsparken

Sommarfest i Ronneby Brunnspark
Ronneby lokalförening och Blekinge distrikt bjöd traditionsenligt in till 2015 års sommarfest.
Det nu årligen återkommande arrangemanget bjöd på ett tillfälle att träffa medlemmar från hela Blekinge.
Distriktet bjöd på mat, aktiviteter och sång. Tipspromenad med kluriga frågor, sång kring lägerelden,
fotboll och spontant inplanerade lekar och man deltog efter förmåga och humör.

Arkiv

Kategorier