• Hem
  • Region Blekinge
sida

Region Blekinge

Förtroendevalda i Region Blekinge

Regionfullmäktige
Ledamöter   
Erik Ohlson
Lena Johansson
Tommy Larsson
Ersättare
1. Ulf Hansson
2. Jens Henningsson
3. Annika Lande

Gruppledare Erik Ohlson
Vice gruppledare Lena Johansson

Regionfullmäktiges valberedning
Ordinarie Erik Ohlson
Ersättare Tommy Larsson

Regionstyrelsen
Ordinarie Erik Ohlson
Ersättare Lena Johansson

Utskott under Regionstyrelsen
Regionstyrelsens AU
Ersättare Erik Ohlson
Folkhälsoutskottet

Ersättare Lena Johansson
Serviceutskottet:
Ersättare Erik Ohlson
Personalutskottet
Ersättare Erik Ohlson

Hälso- & sjukvårdsnämnden
Ordinarie: Lena Johansson
Ersättare: Jan-Olof Wahllöf

Kultur & bildningsnämnden
Ordinarie: Viveka Söderdahl

Trafiknämnden
Ersättare: Omid Hassib

Kopiera länk