• Hem
  • Region Blekinge
sida

Region Blekinge

Förtroendevalda i Region Blekinge

Regionpolitiska programmet 2022-2026

Regionfullmäktige
Ledamöter   
Erik Ohlson
Tommy Larsson
Ulf Hansson
Ersättare
1. Jens Henningsson
2. Annika Lande
3. Viveka Söderdahl

Gruppledare Erik Ohlson

Regionfullmäktiges valberedning
Ordinarie Erik Ohlson
Ersättare Tommy Larsson

Regionstyrelsen
Ordinarie Erik Ohlson
Ersättare Tommy Larsson

Utskott under Regionstyrelsen
Regionstyrelsens AU
Ersättare Erik Ohlson
Folkhälsoutskottet

Ersättare Tommy Larsson
Serviceutskottet:
Ersättare Erik Ohlson
Personalutskottet
Ersättare Erik Ohlson

Hälso- & sjukvårdsnämnden
Ordinarie: Tommy Larsson
Ersättare: Jan-Olof Wahllöf

Kultur & bildningsnämnden
Ordinarie: Viveka Söderdahl

Trafiknämnden
Ersättare: Jonas Allesson

Kopiera länk