• Hem
  • Region Blekinge
sida

Region Blekinge

Förtroendevalda i Region Blekinge

Regionpolitiska programmet 2022-2026

Regionfullmäktige
Ledamöter   
Henrik Holmkvist
Bo Persson
Agneta Johansson
Ersättare
1. Ulf Hansson
2. Mohammed Teeti
3. Amanda Espinoza

Gruppledare
Henrik Holmkvist

Regionfullmäktiges valberedning
Ordinarie Bo Persson

Regionstyrelsen
Ersättare Henrik Holmkvist

Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Ersättare Agneta Johansson

Närvårdsberedningen
Ordinarie Bo Persson

Slutenvårdsberedningen
Ordinarie Ronny Pettersson

Patientnämnden
Ersättare Viveka Söderdahl

Regionala Utvecklingsnämnden
Ersättare Tommy Larsson

Pensionärsrådet
Ersättare Helena Oinas Wihlborg

Funktionsstödsrådet
Ersättare Jasmina Divjakovic

Arvodesberedningen
Ledamot Ronny Pettersson

 

 

Kopiera länk