Debattartiklar

Vänsterpartiet Blekinge vill ha Sveriges modernaste sjukvård

Vänsterpartiet Blekinge har enhälligt fattat ett beslut om att föreslå Landstingsfullmäktige att utreda ett nytt sjukhus med en geografiskt central placering i Blekinge, med närhet till E22:an och järnvägen. Vi har med detta beslut också tagit ställning för att den nuvarande strukturen med två sjukhus inte är ändamålsenlig.

Vi har dragit slutsatsen att mer resurser behöver läggas på vården som direkt kommer till nytta för patienterna och mindre resurser skall läggas på att upprätthålla en idag ålderdomlig sjukhusstruktur. Den nuvarande sjukhusstrukturen innebär att alltför mycket resurser läggs på vårdlokaler som, i många stycken, är dåligt passande för en modern sjukvård än mindre en framtida sjukvård. Miljöavtrycket skulle även minska betydligt med bättre lokaler där ytorna skulle kunna minskas med gott och väl 60 000 kvm och där våra kostnader för uppvärmning och kyla årligen skulle kunna minskas drastiskt.

Koncentration av verksamheter ger även att läkare inte behöver resa mellan två enheter på arbetstid och behovet av dubbla uppsättningar av MT-utrustning är även det kostnadsbesparingar som frigör medel för att användas till vård.

I frågan om våra vårdavdelningar så är Vänsterpartiet av den åsikten att en-patientrum är ett måste för att möta moderna vårdhygieniska och arbetsmiljömässiga krav. I dagsläget finns det renoverings- och anpassningsbehov på samtliga våra vårdavdelningar för att kunna leva upp till detta.

Våra gemensamma skattemedel bör gå till sjukvården och inte till renoveringar och ombyggnader av lokaler som inte kommer att kunna möta upp våra framtida behov.

 

Vänsterpartiet Blekinge,

Ovanstående inlägg publicerades på Vänsterpartiet Blekinges Facebooksida i måndags. Den har fram tills idag setts av 2711 personer.

Kopiera länk