sida

Val 2022

Alla ska ha råd att ha friska tänder

Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. De ekonomiska klyftorna präglar Sverige och det är dags att göra något åt ojämlikheten, Genom denna reformen så kommer alla kostnader över 2000 kr att subventioneras fullt ut. Idag är det så många som 13 procent av alla pensionärer som avstår behandlingar på grund av kostnaden. Det är inte rimligt att det syns i munnen om man har hög eller låg inkomst. Tänderna är en del av kroppen och skall självklart omfattas av ett riktigt högkostnadsskydd.

Rimliga arbetsvillkor – genomför arbetstidsförkortning

En arbetsmarknad där vi får mer tid att leva. Det borde vara en självklar utveckling. Det är så vi driver på för en ekonomisk politik som verkligen är till för alla, inte bara de som redan har mest. Åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé, sex timmars arbetsdag är framtiden. Under nästa mandatperiod bör beslutet tas om en första förkortning av normalarbetstiden.

En välfärd fri från vinstuttag

Vänsterpartiet vill ha en välfärd utan vinstintresse. Många miljarder av de skattepengar som ska finansiera en bra skola, en trygg äldrevård och högklassig sjukvård går idag till privata vinster i aktiebolag och riskkapitalbolag. För de pengarna skulle vi kunna anställa tiotusentals fler inom välfärden; lärare, undersköterskor och sjuksköterskor. De stora vinsterna för företagen skapas främst genom att hålla nere antalet anställda. Vi vet också att jobben är mer otrygga i den privata välfärden med färre fasta anställningar och färre heltidsjobb. Genom att våra skattepengar går till det de är avsedda för och inte till aktieutdelning för några få så skapar vi ett bättre samhälle.
 

Fri kollektivtrafik för barn, ungdomar och pensionärer

Vänsterpartiet vill se en satsning som på sikt skall ge fri kollektivtrafik för alla. I ett första steg vill vi införa fri kollektivtrafik för ungdomar upp till 26 år och pensionärer. Genom att finansiera kollektivtrafiken med skattemedel så ökar anledningarna till att ställa bilen och istället resa klimatsmart.

Människan och miljön

En av vår tids största utmaningar är klimathotet. Vänsterpartiet menar att vi måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Här har Landstinget i Blekinge en viktig roll att spela genom bland annat satsningar på kollektivtrafik som underlättar resandet till och från jobbet och ger miljövinster i form av minskade utsläpp. Människans påverkan på naturen måste ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Miljöfrågan är i grunden en fråga om fördelning av knappa resurser. Miljöpolitik handlar därför också om rättvisa och solidaritet. Satsningar på mer förnyelsebar energi och ekologisk mat är två områden som Vänsterpartiet kommer att verka för.
Kopiera länk