sida

Förtroendevalda

Förtroendevalda i Region Blekinge 2023 – 2026
 • Henrik Holmkvist
  Gruppledare, ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Regionstyrelsen
 • Bo Persson
  Ledamot i Regionfullmäktige, ordinarie i Regionfullmäktiges valberedning, ordinarie i Närvårdsberedningen
 • Agneta Johansson
  Ledamot i Regionfullmäktige, ersättare Hälso- och Sjukvårdsnämnden
 • Ulf Hansson
  Ersättare i Regionfullmäktige
 • Mohammed Teeti
  Ersättare i Regionfullmäktige
 • Amanda Espinoza
  Ersättare i Regionfullmäktige
 • Viveka Söderdahl
  Ersättare i Patientnämnden
 • Ronny Pettersson
  Ordinarie i Slutenvårdsberedningen, ledamot i Arvodesberedningen
 • Tommy Larsson
  Ersättare i Regionala Utvecklingsnämnden
 • Jan-Olof Wahllöf
  Ersättare Hälso- och Sjukvårdsnämnden
 • Helena Oinas Wihlborg
  Ersättare i Pensionärsrådet
 • Jasmina Divjakovic
  Ersättare i Funktionsstödsrådet
Kopiera länk