sida

Förtroendevalda

Förtroendevalda i Region Blekinge
 • Erik Ohlson
  Gruppledare, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Regionstyrelsen, ersättare i Regionstyrelsens AU ersättare i Serviceutskottet och Personalutskottet.
  Ledamot i Regionfullmäktiges valberedning
 • Tommy Larsson
  Ledamot i Regionfullmäktige, Ersättare i Regionstyrelsen, Ledamot i Hälso och Sjukvårdsnämnden, ersättare i Folkhälsoutskottet, ersättare i Regionfullmäktiges valberedning
 • Ulf Hansson
  Ledamot i Regionfullmäktige
 • Viveka Söderdahl
  Ordinarie i Kultur & bildningsnämnden
  Ersättare i Regionfullmäktige
 • Jan-Olof Wahllöf
  Ersättare Hälso- och Sjukvårdsnämnden,
 • Jonas Allesson
  Ersättare i Trafiknämnden
 • Jens Henningsson
  Ersättare i Regionfullmäktige
 • Annika Lande
  Ersättare i Regionfullmäktige
Kopiera länk