Vänsterpartiet Blekinge

Ge Iraks kvinnor vårt stöd!

I Irak är det nu en 18-årsgräns för giftermål. Men det finns ett förslag som skall behandlas i Iraks
parlament om att ändra detta till 9 år för vissa grupper. Muslimska kvinnor och män i Irak protesterar
mot detta. Det är att gå 100 år tillbaka i tiden. Mäns våld och maktutövande finns i alla religioner och
i alla samhällen och tar sig olika uttryck. Vart än detta uppträder måste vi själva ta kamp och stödja
de krafter som står för allas lika värde oavsett kön eller andra olikheter.

I FN:s deklaration : Barnkonventionen som alla länder i generalförsamlingen skrivit under slås fast
att man är barn tills man fyllt 18 år och då är det barnets bästa och barnets rätt till utbildning och
utveckling som skall vara ledande för hur de behandlas.

Vi kräver att Sveriges regering agerar i olika internationella fora för att den föreslagna lagändringen i
Irak stoppas och vi ger vårt fulla stöd till den proteströrelse som startats av muslimska kvinnor i Irak.

/Vänsterpartiet i Blekinge

Vänsterpartiet storsatsar för att ge unga bättre livsvillkor

Hög arbetslöshet, stor bostadsbrist och otrygga anställningar påverkar ungas möjligheter i livet och skapar stor otrygghet. Vänsterpartiet vill satsa 10 miljarder i form av bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel, fler kuratorer och fler psykologer på landets ungdomsmottagningar.

Satsningarna ger nästan 30 000 nya utbildningsplatser inom komvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskola och 40 000 bostäder om året, varav en majoritet ska vara hyresrätter.
– Idag är många ungdomar mambos och många bor hemma tills de är i 25-årsåldern. Vi vill ge unga jobb eller utbildning och ett eget boende, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiordförande.

Att jobba vid sidan av studierna ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen på studenterna. Höjda studiemedel med 750 kr i månaden ger studenterna bättre möjlighet att koncentrera sig på sina studier
Vänsterpartiet föreslår också en satsning på landets ungdomsmottagningar som ska rustas och med ett stimulansbidrag ge möjlighet till att anställa fler psykologer, kuratorer, barnmorskor och läkare. Den psykiska ohälsan ökar.

Samhället har allt att vinna på att åtgärda de problem som ligger till grund för de ungas rotlöshet. Det finns möjligheter att göra något åt den höga ungdomsarbetslösheten om man vill – kanske istället för ytterligare ett jobbskatteavdrag??

Willy Söderdahl, Vänsterpartiet

480 fler utbildningsplatser för unga i Blekinge

Drömmen om ett jobb och att flytta hemifrån blir för många unga just bara en dröm.

Alliansregeringens politik har skapat ett mambosamhälle, där många tvingas bo kvar hos föräldrarna utan möjligheter att påbörja sina egna vuxna liv. På arbetsmarknaden har unga mycket svårt att få fotfäste. Vänsterpartiet satsar nu 10 miljarder kronor för att ge unga bättre livsvillkor.  

Det är bara drygt hälften av Sveriges unga mellan 20 och 27 år som har ett eget boende. Var fjärde ung vuxen bor hemma hos föräldrarna. Många flyttar runt mellan osäkra andra- och tredjehandskontrakt. Vänsterpartiet föreslår därför i vår ungdomssatsning att det ska byggas 40 000 bostäder om året i Sverige, varav en majoritet ska vara hyresrätter. Många av dem skulle byggas i Blekinge

Att jobba vid sidan av studierna ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen för studenterna. Med nästan 30 000 nya utbildningsplatser och höjda studiemedel med 750 kr per månad från 2014 vill vi stärka möjligheter att studera under rimliga former. Det innebär i runda tal totalt 480 fler utbildningsplatser inom komvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskolan i Blekinge..

Det har också blivit svårare för unga att få jobb. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 24 000 personer sedan 2006. Ungdomar måste få bättre möjligheter för att komma in på arbetsmarknaden. Med vårt stimulansbidrag till kommunerna som garanterar 17-åringar sommarjobb under tre veckor får alla ungdomar möjlighet att jobba och tjäna ihop sina egna pengar. Den erfarenheten gör det också lättare att få ett jobb längre fram.

Många unga upplever en rotlöshet och otrygghet i dagens samhälle. I Vänsterpartiets satsning ingår också att stärka landets ungdomsmottagningar.  De ska få möjlighet att anställa fler psykologer, kuratorer, barnmorskor och läkare.

Vänsterpartiets bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel, fler kuratorer och fler psykologer på landets ungdomsmottagningar ger de unga förutsättningar för ett bättre liv.

Ulla Andersson, ekonomisk talesperson Vänsterpartiet
Viveka Söderdahl, Vänsterpartiet Blekinge
Erik Drottman, Ung Vänster,

Vill Blekinge vara med på utvecklingståget?

Blekinge har äntligen fått möjlighet att bygga vidare på den så framgångsrika järnvägstrafiken till och från Öresundsregionen med lokaltrafik i form av Pågatåg. Så här ser befolkningsutvecklingen ut där Pågatågen går i Skåne:

Förändring av folkmängden mellan 2000 och 2010:

Kristianstad: + 4000
Hässleholm: + 1500
Perstorp: + 300
Klippan: + 1000
Åstorp: + 2000
Höör: + 2000
Eslöv: + 2000

Hur ser det ut i Blekinge? Vi har också haft ökning av befolkningen, men inte i den utsträckning som vi ser ovan och sista året var det endast Sölvesborg som ökade – i de övriga Blekingekommunerna var det minus. En jämförelse som är lätt att göra är mellan Höör och Hörby. Höör med Pågatåg ökade 2000 och Hörby med täta bussförbindelser ökade under samma period med 500 och står nu nästan stilla.

Det är tydligt att människor prioriterar snabba, bekväma och miljövänliga transporter när man väljer bostadsort. Det gör Vänsterpartiet i Blekinge också! Vi behöver bli fler människor i Blekinge som kan arbeta, bo och bidra till en utbyggd välfärd. Alternativet förskräcker!

Vi vill egentligen inte vara ensamma om denna ståndpunkt utan välkomnar alla andra partier att ställa bakom samma vision som (V)i har: Mer tågtrafik för såväl människor som gods till Blekinge och låt oss börja nu!

Sara Högelius, Landstingsfullmäktige

Johan Eriksson, trafiknämnden i Region Blekinge

Åsa Gyberg Karlsson, gruppledare Karlskrona

Peter Bowin, gruppledare Ronneby

Jens Henningsson, gruppledare Karlshamn

Jennie Johannesson, gruppledare Olofström

Willy Söderdahl, gruppledare Sölvesborg

bkb_solvesborg_1930t

Varför inte hålla sig till sanningen, Annika Engblom?

I en insändare 31/10 motiverar Annika Engblom sitt ställningstagande utifrån rena osanningar! Varför gör du det?

Debatten gäller om det är OK att ta ut obegränsade vinster när privata företag tar sig an den skattefinansierade välfärden. Vi respekterar att du och alliansen har en annan uppfattning, men om argumenten är rena osanningar är det kanske dags att fundera över ditt ställningstagande?

Osanning 1:

”Kommunen tilldelar dem ett äldreboende.” I ett V-samhälle finns det flera olika äldreboenden i kommunal regi och det är fritt att välja mellan dessa. Vi tror att kvalité och närhet till anhöriga och vänner är de viktigaste faktorerna när man väljer. Dessa faktorer kan vi påverka direkt genom politiska beslut, om boendena finns i kommunal regi. Vi behöver inte vänta tills nästa upphandling.

Osanning 2:

Idag är 195 000 personer i välfärdssektorn anställda i privata företag. Enligt A. E. skulle dessa jobba försvinna om (V) tar över! Var får du detta ifrån? Jobben finns kvar, men vi har tagit dem tillbaka till kommunerna. Skillnaden är att istället för att skapa vinster till aktieägarna så kan vi använda dessa pengar till att anställa fler!

Osanning 3:

Jämställdhetsarbetet står och faller med att fler kvinnor än män blir företagare inom välfärdssektorn. Det är en väldigt grund syn på jämställdhetsarbetet. Du har rätt i att det finns ett antal kvinnor som blivit egna företagare inom detta område, men jämställdhetsarbetet är oändligt mycket mer. Minst 99 % av kvinnorna är anställda – inte egna företagare – även i ett helt privatiserat moderatsamhälle! Alltså handlar jämställdheten i detta sammanhang om att ge dem som arbetar inom vård, skola och omsorg betydligt högre löner och bättre arbetsvillkor. Om dessa 99 % säger A.E och (M) ingenting!

Vänsterpartiet har lagt förslag på: Valfrihet för brukarna av äldreomsorg: Var och hur vill jag bo? Hur skall mina omvårdstimmar användas? Extra tid, där man själv bestämmer innehållet.

Vänsterpartiets förslag ger fler jobb inom välfärdssektorn, ger verklig valfrihet och ger jämställdhetsarbetet en puff i rätt riktning.

 

A.E skriver att vår politik hotar jobben, valfriheten och jämställdheten. Kanske jobbar A.E efter tesen att anfall är bästa försvar, för på just dessa områden har utvecklingen under Alliansens år vi makten gått i helt fel riktning.

Jobben – det är väl bara att lyssna till nyhetsrapporteringen, så ser vi hur ni lyckats.

Valfriheten – lite rätt har du, för valfriheten har ökat för de rika. Men för minst lika många har den minskat.

Jämställdheten: Klyftorna mellan olika grupper i samhället har ökat under er tid vid makten.

 

Det är väl bra att vi inte tycker eller tror likadant, men debatten tjänar på att vi håller oss till sanningar och inte hittar på osanningar om varandra.

Viveka Söderdahl
Ordförande Vänsterpartiet Blekinge

Vänsterpartiet fördömer attacken mot Ship to Gaza

Israelisk militär bordade på lördagen fartyget Estelle på internationellt vatten och hindrade därmed segelskutan från att nå Gaza med sin last. Jonas Sjöstedt, som seglat med Estelle under en deletapp, kommenterar det inträffade så här:

– Det är djupt beklagligt att Israel stoppade Estelle. Fartyget var lastat med sådant som saknas i Gaza, som rullstolar, barnmorskeverktyg och fotbollar. Den blockad som Israel utsätter Gaza för strider mot internationell rätt och innebär att ett helt folk straffas. Estelles mål var att, genom ickevåld, bryta den orättfärdiga blockaden. I stället för förståelse möttes de av israelisk militär. Det måste fördömas, säger Jonas Sjöstedt.

Även om Estelle inte nådde sitt mål den här gången är vi övertygade om att blockaden kommer att brytas. Att ockupationen av och blockaden mot palestinska områden upphör är en förutsättning för en varaktig lösning på konflikten, där såväl Palestina som Israel kan existera som självständiga stater..

På kort sikt har den israeliska militären kunna hindra solidariteten med Gaza. Men Ship to Gaza har ändå uppnått mycket genom sitt arbete för rättvisa för palestinierna och för att blockadens orimliga effekter för Gazaborna har uppmärksammats. Det lans som brutit flest gånger mot FN-resolutioner är – Israel. Svenska regeringen bör därför agera mycket kraftigare i internationella fora för att Israel ska respektera FN:s beslut.

Willy Söderdahl

Vänsterpartiet

 

Senaste kommentarer

Arkiv

Kategorier