Vänsterpartiet Blekinge

Ge Iraks kvinnor vårt stöd!

I Irak är det nu en 18-årsgräns för giftermål. Men det finns ett förslag som skall behandlas i Iraks
parlament om att ändra detta till 9 år för vissa grupper. Muslimska kvinnor och män i Irak protesterar
mot detta. Det är att gå 100 år tillbaka i tiden. Mäns våld och maktutövande finns i alla religioner och
i alla samhällen och tar sig olika uttryck. Vart än detta uppträder måste vi själva ta kamp och stödja
de krafter som står för allas lika värde oavsett kön eller andra olikheter.

I FN:s deklaration : Barnkonventionen som alla länder i generalförsamlingen skrivit under slås fast
att man är barn tills man fyllt 18 år och då är det barnets bästa och barnets rätt till utbildning och
utveckling som skall vara ledande för hur de behandlas.

Vi kräver att Sveriges regering agerar i olika internationella fora för att den föreslagna lagändringen i
Irak stoppas och vi ger vårt fulla stöd till den proteströrelse som startats av muslimska kvinnor i Irak.

/Vänsterpartiet i Blekinge

Motion till kommunfullmäktige i Sölvesborg

Läs Vänsterpartiet Sölvesborgs motion ang varningsljus. Kommentera gärna vad du tycker om motionen.

Vänsterpartiet motionerade för ett par år sedan om trafiksäkerheten på Skånevägen i Sölvesborg. Vi föreslog hastighetsbegränsning till 30 km/h från rondellen och vidare ner på Idrottsvägen förbi Bokelund.

I den utredning som gjordes kom man fram till att 30-sträckan i så fall blev för lång. Istället föreslogs andra fysiska åtgärder som linjemarkeringar och en refug på övergångsstället mellan kiosken och TLC. Det har blivit bättre, men fortfarande är det dagliga incidenter vid detta övergångsställe. Vägen har en hög trafikbelastning med bl.a. alla lastbilstransporter till och från ytterhamnen. Många barn och ungdomar passerar här till och från skolorna och idrottsplatsen. Om det nu inte är lämpligt med hastighetsbegränsning vill vi ändå föreslå fullmäktige att vi ytterligare ökar trafiksäkerheten vid detta övergångsställe genom att sätta upp varningsljus likt de som finns på Idrottsvägen. Det är en ringa kostnad för att undvika olyckor där många barn och ungdomar passerar en farlig väg.

 

Vi föreslår fullmäktige besluta:

–       att varningsljus placeras vid övergångsstället vid TLC på Skånevägen.

Willy Söderdahl

Vänsterpartiet

Du når ej utbildningsmålen – Jan Björklund! Insändare

Läs Vänsterpartiet i Sölvesborg insändare ang skolresultaten här.

Du når ej utbildningsmålen – Jan Björklund!

Vår utbildningsminister förändrar vår skola i rasande fart. Nya idéer kommer från Björklunds departement nästan varje månad. Det finns en stor förändringsvilja. Den kan man inte klaga på. Men hur ska man gå till väga  är man förändrar? Jo, precis som Jan Björklund började. Han gav skolverket i uppdrag att göra en grundlig forskningsöversikt. Bra jobbat så långt. Men du klarade inte att ta in kunskapen av vad de kom fram till. Betyg F för dig där.

Skolverket kom fram till att problemen i den svenska skolan har fyra huvudsakliga förklaringar: färre lärarledda lektioner, skillnaden i kommunernas tilldelning av resurser till skolan, det fria skolvalet och nivågrupperingar i undervisningen. Trots att detta var ett klart resultat av skolverkets undersökning misslyckades du med att ta in denna kunskap. Inga förslag från Fp-departementet som har bäring på aktuell forskning. Men det finns ju andra partier som lärt läxan och har förslag som just inriktar sig på att förändra skolan efter den kunskap som skolverkets forskningsöversikt visar!

Willy Söderdahl, Rebecca Wald, Marcus Ekdahl,

Vänsterpartiet i Sölvesborg

Nr 1 Vänsternytt i Sölvesborg

Vänsterpartiet i Sölvesborg kommer efter varje kommunfullmäktige att dela ut partiföreningens nya informationsblad ”Vänsternytt i Sölvesborg”. Nedan kan ni läsa senaste numret.

(Klicka för större bild)

Vänsternytt nr1 webb

Vänsterpartiet storsatsar för att ge unga bättre livsvillkor

Hög arbetslöshet, stor bostadsbrist och otrygga anställningar påverkar ungas möjligheter i livet och skapar stor otrygghet. Vänsterpartiet vill satsa 10 miljarder i form av bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel, fler kuratorer och fler psykologer på landets ungdomsmottagningar.

Satsningarna ger nästan 30 000 nya utbildningsplatser inom komvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskola och 40 000 bostäder om året, varav en majoritet ska vara hyresrätter.
- Idag är många ungdomar mambos och många bor hemma tills de är i 25-årsåldern. Vi vill ge unga jobb eller utbildning och ett eget boende, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiordförande.

Att jobba vid sidan av studierna ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen på studenterna. Höjda studiemedel med 750 kr i månaden ger studenterna bättre möjlighet att koncentrera sig på sina studier
Vänsterpartiet föreslår också en satsning på landets ungdomsmottagningar som ska rustas och med ett stimulansbidrag ge möjlighet till att anställa fler psykologer, kuratorer, barnmorskor och läkare. Den psykiska ohälsan ökar.

Samhället har allt att vinna på att åtgärda de problem som ligger till grund för de ungas rotlöshet. Det finns möjligheter att göra något åt den höga ungdomsarbetslösheten om man vill – kanske istället för ytterligare ett jobbskatteavdrag??

Willy Söderdahl, Vänsterpartiet

480 fler utbildningsplatser för unga i Blekinge

Drömmen om ett jobb och att flytta hemifrån blir för många unga just bara en dröm.

Alliansregeringens politik har skapat ett mambosamhälle, där många tvingas bo kvar hos föräldrarna utan möjligheter att påbörja sina egna vuxna liv. På arbetsmarknaden har unga mycket svårt att få fotfäste. Vänsterpartiet satsar nu 10 miljarder kronor för att ge unga bättre livsvillkor.  

Det är bara drygt hälften av Sveriges unga mellan 20 och 27 år som har ett eget boende. Var fjärde ung vuxen bor hemma hos föräldrarna. Många flyttar runt mellan osäkra andra- och tredjehandskontrakt. Vänsterpartiet föreslår därför i vår ungdomssatsning att det ska byggas 40 000 bostäder om året i Sverige, varav en majoritet ska vara hyresrätter. Många av dem skulle byggas i Blekinge

Att jobba vid sidan av studierna ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen för studenterna. Med nästan 30 000 nya utbildningsplatser och höjda studiemedel med 750 kr per månad från 2014 vill vi stärka möjligheter att studera under rimliga former. Det innebär i runda tal totalt 480 fler utbildningsplatser inom komvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskolan i Blekinge..

Det har också blivit svårare för unga att få jobb. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 24 000 personer sedan 2006. Ungdomar måste få bättre möjligheter för att komma in på arbetsmarknaden. Med vårt stimulansbidrag till kommunerna som garanterar 17-åringar sommarjobb under tre veckor får alla ungdomar möjlighet att jobba och tjäna ihop sina egna pengar. Den erfarenheten gör det också lättare att få ett jobb längre fram.

Många unga upplever en rotlöshet och otrygghet i dagens samhälle. I Vänsterpartiets satsning ingår också att stärka landets ungdomsmottagningar.  De ska få möjlighet att anställa fler psykologer, kuratorer, barnmorskor och läkare.

Vänsterpartiets bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel, fler kuratorer och fler psykologer på landets ungdomsmottagningar ger de unga förutsättningar för ett bättre liv.

Ulla Andersson, ekonomisk talesperson Vänsterpartiet
Viveka Söderdahl, Vänsterpartiet Blekinge
Erik Drottman, Ung Vänster,

Sommarfesten i Ronneby

 

Sommarfest 2013Ronnebyvänstern har glädjen att bjuda in till Vänsterpartiets Blekinge Sommarfest 2013 i Ronneby Brunnspark 16/6 mellan klockan 14-18. Nytt för i år är att vi har förlagt festen till en söndag, detta gör att man kan komma tidigare för att samtidigt gå på Brunnsloppisen som börjar klockan 9 och håller på till klockan 15. De av er som hellre vill svalka er kan göra detta på Ronneby Brunnsbad som har öppet mellan klockan 10-18.

Vi bjuder på grillkorv, bröd och dricka (alkoholfritt) och ser till att det glöder i grillen. Tipspromenad, fotboll, kubb, hemliga utmaningar samt sång. Kom som ni är eller packa en egen matsäck och klä upp er, oavsett vad så är ni alla hjärtligt välkomna!

Tänk på att vi håller festen öppen även för de som inte är medlemmar i partiet, så ta gärna med er gäster.

Vill Blekinge vara med på utvecklingståget?

Blekinge har äntligen fått möjlighet att bygga vidare på den så framgångsrika järnvägstrafiken till och från Öresundsregionen med lokaltrafik i form av Pågatåg. Så här ser befolkningsutvecklingen ut där Pågatågen går i Skåne:

Förändring av folkmängden mellan 2000 och 2010:

Kristianstad: + 4000
Hässleholm: + 1500
Perstorp: + 300
Klippan: + 1000
Åstorp: + 2000
Höör: + 2000
Eslöv: + 2000

Hur ser det ut i Blekinge? Vi har också haft ökning av befolkningen, men inte i den utsträckning som vi ser ovan och sista året var det endast Sölvesborg som ökade – i de övriga Blekingekommunerna var det minus. En jämförelse som är lätt att göra är mellan Höör och Hörby. Höör med Pågatåg ökade 2000 och Hörby med täta bussförbindelser ökade under samma period med 500 och står nu nästan stilla.

Det är tydligt att människor prioriterar snabba, bekväma och miljövänliga transporter när man väljer bostadsort. Det gör Vänsterpartiet i Blekinge också! Vi behöver bli fler människor i Blekinge som kan arbeta, bo och bidra till en utbyggd välfärd. Alternativet förskräcker!

Vi vill egentligen inte vara ensamma om denna ståndpunkt utan välkomnar alla andra partier att ställa bakom samma vision som (V)i har: Mer tågtrafik för såväl människor som gods till Blekinge och låt oss börja nu!

Sara Högelius, Landstingsfullmäktige

Johan Eriksson, trafiknämnden i Region Blekinge

Åsa Gyberg Karlsson, gruppledare Karlskrona

Peter Bowin, gruppledare Ronneby

Jens Henningsson, gruppledare Karlshamn

Jennie Johannesson, gruppledare Olofström

Willy Söderdahl, gruppledare Sölvesborg

bkb_solvesborg_1930t

1 2 3 6

Arkiv

Kategorier