Vänsterpartiet Blekinge

Medlemsmöte i Ronneby om Kongressen 2016

Vänsterpartiet Blekinge inbjuder medlemmar och sympatisörer till rådgivande möte inför kongressen.

Kongressombuden håller en inledning och lyfter intressanta motioner.
Därefter kan mötesdeltagarna ställa frågor, argumentera för motioner mm.

Era inspel och synpunkter är viktiga!

Datum: Söndag 24 april
Tid: 14:00-17:00
Plats: Vänsterpartiets lokaler på Prinsgatan 12, Ronneby

Uttalande antaget vid DÅK:en 2016

En aldrig sinande ström av sparprogram och nedskärningar har under åratal
tvingat de anställda i vården och omsorgen att stressa allt mer och bit för bit
underminerat tilliten bland oss medborgare. Nu behöver vi vända utvecklingen.
Det får vara slut på nedskärningar. Istället måste vi höja kvaliteten, förbättra
arbetsvillkoren och stärka tilliten. Då är fler anställda A och O.

Vänsterpartiet vill bygga ut välfärden. Högern vill i stället sänka skatten för
dem som tjänar mest och lagstifta om att de som redan är lågavlönade ska ha
ännu lägre lön. Det är ett vägval.

De som ser till att våra barn är väl rustade inför skolstarten, lugnar våra gamla
när de är oroliga och förvirrade eller tar hand om oss när vi behöver vård och
omsorg är vardagshjältar. De förtjänar inte sänkt lön. De förtjänar fler kollegor
och rimliga arbetsvillkor. Först då kan de slippa gå hem från jobbet med en
känsla av att inte räcka till och istället få känna sig nöjda med sin arbetsdag och
stolta över den viktiga insats de gör.

 

Vänsterpartiet Blekinge

Distriktsårskonferans 2016

Vänsterpartiet Blekinge höll sin distriktsårskonferens på Halens restaurang i Olofström lördagen den 12 mars.
Ylva Silverbern berättar om kulturvecka Nässelfrossa under rubriken
”Nässelfrossa – lokalproducerad kulturturism” och Annika Fägerlind från partistyrelsen informerar.
Åsa Gyberg Karlsson som sitter i valberedningen centralt informerade om deras arbete med nomineringarna
till kongressen som hålls den 5-8 maj i Örebro.

Det blir omval av distriktsordförande Erik Ohlson och kassör Olle Gillberg samt

ledamöterna Åsa Gyberg Karlsson, Tonnie Philipsson, Vibeke Lindberg, Levent Cancaya.
Nya i distriktsstyrelsen blev Marika Markusson, Mohammed Teeti och Anne Gillberg.
Till ersättare i distriktsstyrelsen valdes Angela Leyton, Ulf Hansson, Desiree Hoberg
Peter Liendenborg, Karl Johnsson och Islam Qatesh.
Gruppbild
Katarina Vastamäki valdes till kvinnopolitisk ansvarig
Till revisorer valdes Rebecka Wald och Jan-Olof Wahllöf och revisor ersättare blev Judith Skörsemo.
Till distriktets valberedning valdes Sara Högelius, Viveka Söderdahl, Edvin Rahmanovic,
Jennie Johannesson och Jan-Olof Blom.

Internationella kvinnodagen 2016

Vår kvinnopolitiska talesperson i distriktet har skickat in ett debattinlägg som blev publicerat i BLT i tisdags. Nedan följer texten hon skickade in samt länk till BLT´s hemsida.

I dag skriver vi år 2016 och feminismen behövs fortfarande i Sverige, i världen.

Många feministiska frågor pratar vi mycket om, ändå händer det inte särskilt mycket. I Sverige tjänar kvinnor fortfarande mindre än män, en löneklyfta som inte minskat nämnvärt sedan 80-talet.

Ändra invanda mönster tar tid och engagemang. För att nå förändring krävs att såväl kvinnor som män inser ojämlikheten- och tar ansvar för förändring. En förändring som skulle gynna oss alla.

Feminismen handlar inte om att alla ska vara lika, tvärtom! Feminismen handlar om att alla ska ha rätt och möjlighet att vara sig själva, utan press från samhället att passa in i ett förutbestämt ideal.

Samtidigt som kvinnor år 2016 fortfarande arbetar mer ofrivillig deltid, tjänar mindre och tar mer ansvar för hem och familj har män har dålig kontakt med barnen, och lider av det. Vid skilsmässa är det fortfarande vanligt att papporna har barnen mycket kortare tid än mammorna (varannan-helg), särskilt när barnen är små. Många män har svårt att förstå vilken roll de som pappa ska spela när de samtidigt förväntas vara borta mycket hemifrån för att förvärvsarbeta.

Män begår självmord i långt högre utsträckning än kvinnor, för män mellan 15-44 år är det den ledande dödsorsaken. Till stor del därför att de av samhället förväntas vara hårda och tuffa och därför inte söker hjälp när de mår dåligt. De är fångna i det traditionella maskulinitetsidealet, där depressioner och psykisk ohälsa inte passar in.

Feminism behövs för både kvinnor och män så att vi alla kan vara den vi är och inte den samhället försöker få oss att vara!

Emma Hilborn

Kvinnopolitisk talesperson, Vänsterpartiet Blekinge

Ordförande, Vänsterpartiet Karlskrona

 

Länk till hemsidan:

BLT Feminism behövs för både kvinnor och män

 

Utbildningsdag för nya medlemmar i Karlshamn

Lördagen den 5/3 mellan kl 09:30 och 15:30 så höll  Vänsterpartiet i Blekinge utbildning i stadgar, organisation och kommunala nämnder. Utbildningsdagen  hölls i Karlshamns partiförenings lokaler och besöktes av totalt 11 medlemmar. Tyvärr var en medlem sjukanmäld annars skulle vi varit 12. Kursdeltagarna fick två böcker som kurslitteratur.

  • Grattis du är förtroendevald
  • Kommunen – så funkar den

Tanken var att deltagarna även skulle få Partistadgarna och Partiprogrammet i tryckt form, men tyvärr så hann dessa inte komma från det Centrala lagret. Men förhoppningsvis hinner de komma till årets DÅK så att vi kan dela ut dem där.

 

Här kommer några bilder från eventet.

Tonnie-utb-nyamedlemmar-publik

Utb-karlshamn-lunch3

 

Val av kongressombud från Vänsterpartiet Blekinge

Vänsterpartiet Blekinge har valt sina tre ombud och tre ersättare till Vänsterpartiets kongress i Örebro 5-8 maj. Det är första gången någonsin som Vänsterpartiets kongress arrangeras i Örebro och man skall ha mötet på Conventum.
De som valts till kongressombud är följande:
och till ersättare valdes Sara Högelius, Rebecca Wald och Franz Pyka.
Den stora frågan på kongressen blir rapporten om Eko-Eko, Ekologiskt-Ekonomiskt punktprogram, som innehåller argumentationen och strategierna för en rödgrön omställning.
Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Men den innebär också en historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.
När punktprogrammet behandlas på Vänsterpartiets kongress 2016 innebär det slutpunk­ten på ett av de mest ambitiösa programarbeten som skett i Vänsterpartiet på årtionden. Detta både sett till arbetsinsatsen som lagts ned i processen, och till det omfattande politiska helhetsgrepp och förutsättningslösa och prövande förhållningssätt gentemot Vänsterpartiets egen politik och tidigare ställningstaganden som processen varit uttryck för.
Vänsterpartiet Blekinge
Kontaktperson:
Jens Henningsson, Ombudsman
Tfn: 073-4471017
Mejl: [email protected]

Jens Holm (V) kräver svar om Blekinge Offshore

”Jag kommer ta upp det här med Åsa Romson”

NOGERSUND. Blekinge Offshore har stått och stampat på samma ställe tillräckligt länge. Det säger riksdagsledamoten Jens Holm (V) som besökte sina partikollegor i Blekinge för att diskutera miljöfrågor.

Jens Holm sitter i miljö- och jordbruksutskottet för Vänsterpartiet och anser att den havsbaserade vindkraftsparken utretts tillräckligt. I februari har den legat exakt tre år på regeringens bord.

– Det är ett fantastiskt projekt som vi behöver Sverige och man behöver komma överens med Försvaret. Jag kommer att ta upp frågan med regeringen och med Miljö- och klimatminister Åsa Romson som sa att det här skulle lösas under 2015. Så blev det inte, säger Jens Holm.

I september undertecknade Energikontor Sydost, Tech Network och Sölvesborgs kommun ett samarbetsavtal för det gemensamma projektet Till Havs. I samband med det krävde kommunalråd Heléne Björklund (S) och riksdagsledamot Peter Jeppsson (S) att regeringen skulle utse en medlare som skulle få fart på förhandlingarna med försvaret. Nån sån medlare har inte utsetts än. Blekinge Offshores projektledare Hans-Olof Svensson säger att de är positiva till att det förhandlas fram en samexistenslösning mellan Försvaret och Blekinge Offshore. Medan inget händer från regeringshåll så tickar pengarna iväg för Blekinge Offshore, men de sitter inte och rullar tummarna.

– Vi jobbar med att förbereda näringslivet för den dagen som vi är igång. För det är världens största havsbaserade vindkraftspark vi pratar om.

Vänsterpartiet Blekinge vill ha Sveriges modernaste sjukvård

Vänsterpartiet Blekinge har enhälligt fattat ett beslut om att föreslå Landstingsfullmäktige att utreda ett nytt sjukhus med en geografiskt central placering i Blekinge, med närhet till E22:an och järnvägen. Vi har med detta beslut också tagit ställning för att den nuvarande strukturen med två sjukhus inte är ändamålsenlig.

Vi har dragit slutsatsen att mer resurser behöver läggas på vården som direkt kommer till nytta för patienterna och mindre resurser skall läggas på att upprätthålla en idag ålderdomlig sjukhusstruktur. Den nuvarande sjukhusstrukturen innebär att alltför mycket resurser läggs på vårdlokaler som, i många stycken, är dåligt passande för en modern sjukvård än mindre en framtida sjukvård. Miljöavtrycket skulle även minska betydligt med bättre lokaler där ytorna skulle kunna minskas med gott och väl 60 000 kvm och där våra kostnader för uppvärmning och kyla årligen skulle kunna minskas drastiskt.

Koncentration av verksamheter ger även att läkare inte behöver resa mellan två enheter på arbetstid och behovet av dubbla uppsättningar av MT-utrustning är även det kostnadsbesparingar som frigör medel för att användas till vård.

I frågan om våra vårdavdelningar så är Vänsterpartiet av den åsikten att en-patientrum är ett måste för att möta moderna vårdhygieniska och arbetsmiljömässiga krav. I dagsläget finns det renoverings- och anpassningsbehov på samtliga våra vårdavdelningar för att kunna leva upp till detta.

Våra gemensamma skattemedel bör gå till sjukvården och inte till renoveringar och ombyggnader av lokaler som inte kommer att kunna möta upp våra framtida behov.

 

Vänsterpartiet Blekinge,

Ovanstående inlägg publicerades på Vänsterpartiet Blekinges Facebooksida i måndags. Den har fram tills idag setts av 2711 personer.

Kongressombuden

Valberedningen presenterade sitt förslag till valsedel angående kongressombud för Distriktsstyrelsen onsdagen den 20 januari då ordinarie DS-möte hölls i  Sölvesborg. Listan var en bra blandning av kvinnor och män från respektive lokalorganisation. Det är totalt tolv personer nominerade och samtliga finns med på denna valsedel.

Tanken är att listan skall presenteras för medlemmarna första veckan i februari då även medlemmarna skall rösta. På mötet och vid valet så kommer alla nominerade att presenteras med namn och vilken lokalorganisation de tillhör samt en bild på en  särskild nomineringsförteckning som är framtagen tillsamman med valberedningen.

Den 10:e februari kommer sedan valberedningen att räkna ihop rösterna från respektive lokalorganisation och presentera valresultatet för DS den 17/2.

Valresultatet kommer givetvis att presenteras här på hemsidan så fort det är officiellt.

Sommarfesten i Ronneby 2015

 

karta brunnsparken

Sommarfest i Ronneby Brunnspark
Ronneby lokalförening och Blekinge distrikt bjöd traditionsenligt in till 2015 års sommarfest.
Det nu årligen återkommande arrangemanget bjöd på ett tillfälle att träffa medlemmar från hela Blekinge.
Distriktet bjöd på mat, aktiviteter och sång. Tipspromenad med kluriga frågor, sång kring lägerelden,
fotboll och spontant inplanerade lekar och man deltog efter förmåga och humör.

Arkiv

Kategorier