sida

Förtroendevalda

Regionstyrelsen
  • Ordinarie: Sara Högelius

 

Regionens AU
  • Ordinarie: Sara Högelius

 

Trafiknämnden
  • 1:e vice ordförande: Johan Eriksson.
  • Ersättare: Ally Karlsson

 

Kultur- & Fritidsnämnden

  • Ersättare: Ulf Hansson

 

Styrelsen för Blekinge museum
  • Ersättare: Jonas Sjölander
Kopiera länk