sida

Regionen

Här presenteras de förtroendevalda i Vänsterpartiet Blekinges Regiongrupp.

De som innehar förtroendeuppdrag i de olika politiska uppdragen (se respektive sida i menyn):

  • Regionullmäktige
  • Regionstyrelsen
  • RSAU (Arbetsutskottet)
  • Nämnden för Blekingesjukhuset
  • Nämnden för Primärvård & tandvård
  • Nämnden för Psykiatri & habilitering
  • Övriga nämnder
Kopiera länk