Okategoriserade

Jens Holm (V) kräver svar om Blekinge Offshore

”Jag kommer ta upp det här med Åsa Romson”

NOGERSUND. Blekinge Offshore har stått och stampat på samma ställe tillräckligt länge. Det säger riksdagsledamoten Jens Holm (V) som besökte sina partikollegor i Blekinge för att diskutera miljöfrågor.

Jens Holm sitter i miljö- och jordbruksutskottet för Vänsterpartiet och anser att den havsbaserade vindkraftsparken utretts tillräckligt. I februari har den legat exakt tre år på regeringens bord.

– Det är ett fantastiskt projekt som vi behöver Sverige och man behöver komma överens med Försvaret. Jag kommer att ta upp frågan med regeringen och med Miljö- och klimatminister Åsa Romson som sa att det här skulle lösas under 2015. Så blev det inte, säger Jens Holm.

I september undertecknade Energikontor Sydost, Tech Network och Sölvesborgs kommun ett samarbetsavtal för det gemensamma projektet Till Havs. I samband med det krävde kommunalråd Heléne Björklund (S) och riksdagsledamot Peter Jeppsson (S) att regeringen skulle utse en medlare som skulle få fart på förhandlingarna med försvaret. Nån sån medlare har inte utsetts än. Blekinge Offshores projektledare Hans-Olof Svensson säger att de är positiva till att det förhandlas fram en samexistenslösning mellan Försvaret och Blekinge Offshore. Medan inget händer från regeringshåll så tickar pengarna iväg för Blekinge Offshore, men de sitter inte och rullar tummarna.

– Vi jobbar med att förbereda näringslivet för den dagen som vi är igång. För det är världens största havsbaserade vindkraftspark vi pratar om.

Vänsterpartiet Blekinge vill ha Sveriges modernaste sjukvård

Vänsterpartiet Blekinge har enhälligt fattat ett beslut om att föreslå Landstingsfullmäktige att utreda ett nytt sjukhus med en geografiskt central placering i Blekinge, med närhet till E22:an och järnvägen. Vi har med detta beslut också tagit ställning för att den nuvarande strukturen med två sjukhus inte är ändamålsenlig.

Vi har dragit slutsatsen att mer resurser behöver läggas på vården som direkt kommer till nytta för patienterna och mindre resurser skall läggas på att upprätthålla en idag ålderdomlig sjukhusstruktur. Den nuvarande sjukhusstrukturen innebär att alltför mycket resurser läggs på vårdlokaler som, i många stycken, är dåligt passande för en modern sjukvård än mindre en framtida sjukvård. Miljöavtrycket skulle även minska betydligt med bättre lokaler där ytorna skulle kunna minskas med gott och väl 60 000 kvm och där våra kostnader för uppvärmning och kyla årligen skulle kunna minskas drastiskt.

Koncentration av verksamheter ger även att läkare inte behöver resa mellan två enheter på arbetstid och behovet av dubbla uppsättningar av MT-utrustning är även det kostnadsbesparingar som frigör medel för att användas till vård.

I frågan om våra vårdavdelningar så är Vänsterpartiet av den åsikten att en-patientrum är ett måste för att möta moderna vårdhygieniska och arbetsmiljömässiga krav. I dagsläget finns det renoverings- och anpassningsbehov på samtliga våra vårdavdelningar för att kunna leva upp till detta.

Våra gemensamma skattemedel bör gå till sjukvården och inte till renoveringar och ombyggnader av lokaler som inte kommer att kunna möta upp våra framtida behov.

 

Vänsterpartiet Blekinge,

Ovanstående inlägg publicerades på Vänsterpartiet Blekinges Facebooksida i måndags. Den har fram tills idag setts av 2711 personer.

Arkiv
Kategorier